AA4727

ARGUMENT:

Propunerea noastră este dezvoltată pornind de la viziunea „Chișinăul VERDE pentru toți”. Credem că spațiile publice verzi ale unui oraș reprezintă elementele structurante ale oricărui cadru construit și constituie spații de coeziune socială, spații ale convieţuirii, focare de urbanitate gândite programatic pentru a atrage toate genurile de public, de a-i reuni pe toţi cetăţenii oraşului şi de a dinamiza spaţiul urban. Tocmai de aceea, proiectul nu doar propune o revitalizare a celor mai importante două zone urbane verzi ale orașului Chișinău, Grădina Publică Ștefan cel Mare și Scuarul Catedralei, ci restituirea locuitorilor orașului a spațiului urban prin interconectarea celor două parcuri, astfel încât acestea nu vor funcționa ca două entități separate, ci ca un sistem verde urban, care va aduce un plus valoare întregului oraș. 

Proiectul urmărește reintegrarea elementelor naturale (acvatice și vegetale) în oraș, împreună cu furnizarea de facilități diverse pentru comunitățile acestuia, prin echilibrarea resurselor și  a spațiilor publice de înaltă calitate care satisfac nevoile comunității în cadrul peisajului proiectat și a clădirilor propuse.

Pentru interconectarea celor două parcuri, proiectul nostru redă o zonă importantă și semnificativă a spațiului public urban pietonilor, prin crearea unei zone urbane de tip shared-space, care va putea fi utilizată pentru organizarea de târguri și expoziții, manifestații, sărbători, etc., pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între strada A. Pușkin și str. Maria Cebotari. Ca măsură alternativă de mobilitate urbană pentru această zonă, prin proiect se propune un pasaj subteran auto, care să permită automobilelor tranzitarea zonei.

Identitatea parcului se află pe teritoriul său, în infrastructura sa verde și în memoria colectivă. Cu toate acestea, cel mai bun mod de a-și onora memoria este de a-i îmbrățișa viitorul și de a-l transforma în moștenire pentru cei mai tineri. Credem că noul parc trebuie reprogramat, pentru a crea un organism contemporan și o structură rezilientă. Noul parc păstrează și înglobează în structura sa memoria și istoria sa, precum și infrastructura verde din secolul anterior, îngrijind-o și adaptându-l la noile nevoi și dorințe din deceniile următoare.

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Zonificarea funcțională a parcului propune o schemă cu numeroase zone funcționale, unele deja existente, altele noi,  fiecare cu numele și specificitatea sa: Piața Europei, Piațeta lui Ștefan cel Mare, Grădina amintirilor, zona cu Amfiteatru, Grădina Activităților Sportive, Piața Marii Adunări Naționale, Aleea Clasicilor, zona Pavilionului, Grădina Copiilor, etc. Toate aceste zone sunt interconectate între ele printr-o bandă de alergare, astfel încât, alături de zona dedicată activităților sportive, parcul orientează întreaga comunitate spre adoptarea unui stil de viață mai sănătos, oferind un context plăcut practicării sportului în aer liber, în orice anotimp.

Majoritatea zonelor funcționale ale parcului au fost păstrate, fiind completate cu elemente noi, care să pună mai bine în evidență istoria locului: statuia lui Ștefan cel Mare este flancată de un aliniament de stejari, Piața Europei este transformată într-un loc dinamic, plin de lumină și culoare, un magnet pentru locuitori și turiști datorită jocurilor de apă și lumină, iar Piața Marii Adunări Naționale este regândită astfel încât să poată găzdui împreună cu zona shared-space nou creată pe Bulevardul Ștefan cel Mare diverse activități dedicate unui număr variabil de oameni în funcție de specificul acestora, etc.

Fiecare dintre aceste zone prezintă intensități diferite ale activităților umane, asigurându-le ierarhia treptată de la spațiul shared-space dispus în centrul întregului ansamblu, către țesutul urban construit (funcțiuni publice si clădiri rezidențiale). Proiectul prevede 25 de scenarii posibile de utilizare, care pot avea loc în diferite combinații în funcție de anotimp sau oră a zilei. Acestea sunt distribuite în spațiu în funcție de intensitatea activităților umane, ținând cont de scenariul general propus.

Împrejmuirea existentă este înlăturată, un gest simbolic al deschiderii orașului către locuitori și turiști. Propunem  un spațiu public deschis tuturor membrilor comunității locale, precum și vizitatorilor, un spațiu de dialog și schimb de cunoștințe, unde activitățile de agrement să poată deveni amintiri viitoare pentru cei mici și unde cultivarea umanității și responsabilitatea față de mediu au un rol preponderent.

Grădina Amintirilor este o zonă dedicată memoriei orașului Chișinău, și propune amplasarea în centrul acesteia a Monumentului Chișinău 500 și a unor fragment ale împrejmuirii din fontă proiectate de Alexander Bernardazzi.

Zona de promenadă Aleea Clasicilor este dezvoltată paralel cu Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în centrul său regăsindu-se Catedrala, un simbol al legăturii strânse și indisolubile existente în trecut între literatura scrisă românească și credința ortodoxă. Ni s-a părut oportună amplasarea în vecinătate a locurilor de joacă pentru copii, pentru a crea un context favorabil copiilor de a recunoaște chipurile și numele scriitorilor prezenți pe alee.

Pavilionul Comunității, o zonă centrală deschisă, delimitată de o construcție prietenoasă cu mediul, a cărui formă circulară amintește de  vechiul loc de întâlnire tribal neierarhic, unde cunoștințele și informațiile sunt diseminate uniform, deține rolul de agora în compoziție. Un spațiu multifuncțional în care toți locuitorii și vizitatorii se pot întâlni față în față în mod democratic. O agora, un spațiu pentru comunitate deschis dialogului, activităților sociale și agrementului. Aici pot fi organizate diverse activități culturale, dezbateri publice, atelier și workshopuri pentru adulți și copii, pavilionul fiind prevăzut cu dotările necesare unor astfel de activități (cafenea, grupuri sanitare, spații minimale de depozitare. etc.). Pe timp de iarnă, în vecinătatea pavilionul este propus a fi amenajat un patinoar, întreaga zonă devenind un Orășel de iarnă al copiilor.

VEGETAȚIE

Tabloul vegetal propus vizează completarea fondului arboricol existent și pe alocuri, înlocuiri de arbori sau plantarea de arbori și arbuști noi, potriviți condițiilor climatice și edafice ale parcului, cu rolul de a accentua și a reîntregi compoziția vegetală a ansamblului. Propunerea integrează o parte consistentă a vegetației existente, iar arbori notabili au fost integrați în noua compoziție vegetală pentru a marca locuri, susține capete de perspectivă și a crea fundaluri vegetale spectaculoase: în spatele statuii lui Ștefan cel Mare a fost propusă înființarea unui masiv de stejari, simbol a armatei domnitorului alături de care a apărat mereu hotarele țării, dar în același timp și poartă „vie”, la intrarea în grădină.