BP9000

Se cunoaște ca viața si activitatea fiecărui om in oraș presupune contactul direct cu diferite componente ale structurii si infrastructurii unui oraș, calitatea căruia depinde de performanta orașului/localității. Problemele legate de rețelele de străzi si drumuri, nivelul de dezvoltare socio-culturala, de odihna, sport, influențează atractivitatea unui oraș, atracția turiștilor, starea psihologica a populației.

Centrul istoric, deținând din 1993 statut de monument istoric, a ajuns la o situație critica in prezent, si nu mai corespunde cerințelor si suprasolicitării din partea populației, printre care face parte si Gradina publica Stefan cel Mare si Sfânt si Scuarul Catedralei. Necesitatea revitalizării acestor spatii publice este generata de calitatea, experiența urbana nefavorabila si necorespunzătoare a orașului.

In cadrul conceptului se propune rezolvarea problemelor existente prin găsirea soluțiilor simple si integre, care sa corespunda cerințelor vieții contemporane. S-a analizat situația existenta si s-au constatat câteva probleme grave: pavaj uzat, pe alocuri lipsește, lipsa rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilitati, elementele decorative din piatra – alterate, lipsa bordurilor, lipsa parțiala a iluminatului stradal, numărul exagerat de urne, sau in unele locuri, lipsesc, puține bănci, lipsa spatiilor de comunicare in grup.

Soluția se propune a fi rezolvata prin respectarea celor 12 criterii de calitate a spațiului public( Jan Gehl) ce țin de protecție, confort, bucurie.

 1. Protecția fata de trafic si accidente: parcurile sunt amplasate in zone protejate de transport si accidente.
 2. Pentru protecția si securitatea vizitatorilor fata de violenta si crime se propune supraveghere video in cadrul teritoriului si prezenta pazei.
 3. Pentru protecția vizitatorilor de condițiile meteorologice(ploi, zăpada), in ambele parcuri se propune amenajarea foișoarelor si a altor spatii acoperite.
 4. Pentru asigurarea confortului de deplasare, se propune amenajarea rampelor de acces acolo unde sunt prezente scările, pavaj rezistent si sistem de drenare acolo unde este necesar.
 5. Oportunități pentru stat in picioare/ așteptat: se propun zone amenajate  atractiv( fântâni arteziene, spatii comerciale, etc.)
 6. Oportunități pentru stat jos: se propun zone de relaxare de diverse tipuri: pentru o singura persoana, grup de persoane, spatii pentru organizarea evenimentelor, spatii mai retrase.
 7. Vizibilitatea este prezenta in parcuri, puncte obscure nu s-au determinat.
 8. Nivelul zgomotului parcurile se afla intr-o zona relativ liniștita, si distanta dintre strada si zonele de ședere diminuează efectul sunetului generat de transport.
 9. Oportunități p/u joaca si alte activitati – se propune amenajarea terenurilor de joc, pentru copii de diferite vârste, cat si p/u adulți – spatii cu echipament sportiv. De asemenea, pentru amatorii de șah se propun locuri amenajate corespunzător.
 10. Scara umana – dimensiunile clădirilor amplasate in preajma parcurilor nu sunt exagerate, si nu afectează vizorul uman. Mobilierul urban care se propune respecta scara si proporțiile.
 11. Valorificarea factorilor de mediu: in ambele parcuri sunt prezente zone umbrite si cu soare.
 12. Calități estetice: se propune restaurarea monumentelor si a elementelor de decor istorice din cadrul parcurilor, amplasarea mobilierului urban nou care sa corespunda stilisticii inițiale, reamenajarea fântânilor arteziene, plantarea arbuștilor si florilor, etc.

    In cadrul proiectului conceptual nu se intervine major, cum ar fi instalarea elementelor străine care sa fie in disonanta cu spiritul si istoria parcurilor, se propun soluții de conservare si de îmbunătățire prin proiectarea subtila a pavajului, mobilierului urban, utilizarea materialelor de construcție care sa se încadreze in situația existenta. Autorul propune spatii confortabile pentru persoanele de orice varsta: copii, tineri, persoane vârstnice. Parcul Catedralei este caracterizat de solemnitate, liniste, integritate si istorie, prin prezenta monumentelor istorice( Catedrala, Clopotnița, Arcul de Triumf. Gradina publica Stefan cel Mare este preferat in rândul tinerilor, este un punct de reper de întâlnire a oamenilor,  este spațiul unde au loc mai frecvent evenimentele sociale, culturale si de divertisment, este un spațiu mai activ, de aceea este necesar de a amenaja spatii pentru grupuri mai mari de oameni, un mic amfiteatru pentru activități distractive si culturale, spatii de vânzare a gustărilor, cafea, dulciuri, etc.