IT2177

Proiectul se coagulează in jurul a doua principii: conservare si adiție. Având drept obiecte de lucru si studiu spațiul urban cu statut de monument istoric si natural, precum si cu o puternica încărcătura sentimentala pentru orășeni de-a lungul mai multor generații, principalul scop este acela de a nu altera familiaritatea locului. In consecința, intervenția propune o modernizare si reabilitare a spatiilor verzi, astfel încât, confortul urban si necesitățile orășenilor de toate vârstele sa se îmbine armonios aici.

Intervenția devine o suprapunere a celor mai importante elemente ce definesc un spațiu public de calitate: stratul istoric, prezent prin aleile principale ce păstrează geometria originala (caracteristica sec. XIX) împreuna cu monumentele ce au conturat acest spațiu in perioade succesive; stratul vegetal si cel al activităților noi oferite vizitatorilor. In cazul de fata, necesitatea si potențialul unor noi standarde ale confortului urban nu neaga valoarea locala a spațiului propus spre modernizare.

Aleile rectangulare – axele ce domina spațiul si păstrează rolul si statutul, fiind suplimentate de noi traiectorii sinuoase, ce au drept scop însușirea si exploatarea spațiului verde, oferind posibilitatea unor noi perspective asupra ansamblurilor urbane si naturale,  propunând un al tip de parcurgere ale acestora, mai mult decât o simpla tranziție de la un capăt la altul. Aceste parcursuri rămân secundare prin dimensiuni si tratament, devenind un fir de legătura dintre diferitele zone funcționale propuse.

Toate activitățile propuse si spatiile de recreere diferite, sunt integrate in zona verde, explorând astfel potențialul integral si creând o legătura dintre orășeni si elementul natural, care acum devine „locuit”. Astfel, diverse zone de „refugiu” se regăsesc printre vegetație de-a lungul noului traseu, fără a o afecta. Caracterul participativ al elementului natural la procesul de recreere este amplificat de vegetația medie si joasa cu care operează proiectul, acesta fiind mai apropiata de scara umana, anima parcurgerea si oferă posibilitatea nuanțării imediate a peisajului prin variația de înălțime, volum si gama cromatica. Plante perene si arbuști de talie medie si joasa completează peisajul  urban, delimitând totodată zonele funcționale diferite.
In acest sens, intervenția propune o delimitare a circulației pietonale de zona terenurilor de joaca si  de sport urban prin inserții vegetale, pentru asigurarea securității utilizatorilor. In acest fel spațiul permite desfășurarea simultana a unor activități diferite: plimbare, agrement, sport, recreere. Tranziția dintre zonele de odihna activa si pasiva se realizează treptat, printr-o suita de zone plantate si o permeabilitate din ce in ce mai mare.

Integrarea contextuala a dotărilor ce servesc diverselor activități este  asigurata de alegerea unor materiale naturale: lemn, piatra compozit, metal, completând astfel tabloul general.