LH8857

REVITALIZARE ȘI REAMENAJARE A TERITORIULUI GRĂDINII PUBLICE ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT ȘI A SCUARULUI CATEDRALE DIN MUN. CHIȘINĂU

Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” și Scuarul Catedralei sunt amplasate în centrul istoric al Chișinăului, fiind o oază verde ce întregește și subliniază irepetabilitatea și grația peisajului urban. Axa compozițională principală a Scuarului Catedralei este susținută de cele trei perle ale arhitecturii autohtone cum sunt: Clădirea Guvernului,  Arcul de Triumf și Catedrala Mitropolitană Ortodoxă „Nașterea Domnului” – întruchipând cei trei piloni ce susțin suveranitatea Moldovei și conștiința națională – Conducerea Statului, Istoria și Religia. În același timp, această regiune prezintă un adânc simbolism metafizic, formând Inima Chișinăului și a întregii țări.

Această oază verde este situată la intersecția celor mai proeminente bulevarde din țesătura urbană, Ștefan cel Mare și Sfânt și Grigore Vieru. Punctele finale ale bulevardelor se propun a fi amenajate  cu havuzuri (exemplu servind or. Madrid), acestea fiind o caracteristică arhitecturală care va accentua /evidenția intersecțiile și ar servi ca un indicator spre Inima Orașului.

La baza soluției propuse stă analiza multicriterială a stării existente și a trecutului istoric a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” și a Scuarului Catedralei (în continuare parcuri). Obiectivul general al conceptului a fostcreştereaatractivităţiispaţiilorpubliceexistenteşipunereaînvaloare a spaţiilor verzi cu valoare istorică.

Puncte tari și puncta slabe:

+Parcurile sunt delimitate de către accese carosabile datorită cărora zona este ușor accesibilă pentru: transport public, automobile, etc.;

+ Securitate pietonală (prezența semaforului, trecerilor pentru pietoni);

+Parțial accesibile pentru bicicliști (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Al. Pușkin, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni);

+Sunt asigurate perimetral cu intrări;

– Iluminat nocturn nesatisfăcător;

– Insuficiența locurilor de parcare: automobile, trotinete și biciclete;

– Lipsa aspectului estetic la intrări;

+Parcurile sunt definite de o paletă diversificată de activități economice, instituționale și culturale;

– Decalaj de stiluri și perioade arhitecturale ce creează un aspect neestetic (clădiri în stare degradată; abordări nepotrivite asupra clădirilor și/sau cu parazitare a acestora cu clădiri neadecvate caracterului zonei);

+Parcurile combină o multitudine de zone funcționale (a se vedea în scheme);

– Zona menajeră amplasată și organizată incorect, creează disconfort senzorial;

– Amplasarea incorectă a obiectivelor comerciale pe teritoriul parcului;

– Lipsa toaletelor publice;

– Pavajul este nesatisfăcător în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” și satisfăcător Scuarului Catedralei;

+Parcurile sunt dens plantate;

+ Diversitate vastă de arbori;

– Compoziții florale, arbuști amplasați haotic;

– Înfigerea a unor puieți neorganizat;

– Lipsa toaletării copacilor;

– Havuzuri  nefuncționale și degradate;

+Structura vizuală clasică este respectată în compoziția arhitectural-urbanistică a parcurilor;

  • Unele axe vizuale sunt obturate prin intermediul copacilor neglijați, gheretei Bounjour Caffee din Scuarul Catedralei și a altor elemente.

Propuneri

Pentru Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”se propune:

– păstrarea în mare parte a soluției spațiale și de planificare a teritoriului;

– eliminarea acceselor terțiare și suplinirea lor cu trasee noi pentru a reda trăsătura istorică;

– reabilitarea spațiului cultural-artistic – Aleea Clasicilor – prin schimbarea pavajului, reabilitarea și reutilizarea mobilierului urban, toaletarea copacilor, modificarea fâșiilor verzi;

– accentuarea stratului albastru prin reabilitarea fântânei arteziene si a havuzului;

– reamenajarea scuarului Europei, la baza conceptului stă Drapelul Uniunii Paneuropene;

– demolarea havuzurilor orientate spre str. 31 August 1989 și înlocuirea lor cu o zonă modernă de recreere/relaxare pentru tineri;

– reabilitarea zonei activități sportive maturi si a zonei active pentru copii, cuvintele cheie fiind mobilitatea si socializarea;

– lărgirea intrărilor și ajustarea lor la fluxul vizitatorilor;

– suplinirea iluminatului nocturn existent cu elemente clasice asemănătoare, în zona de recreere/relaxare pentru tineri cu o rețea de iluminat public modern;

– crearea toaletei publice;

– lucrări de toaletare, igienizare și echilibrare a arborilor viabili cu potențial și valoare peisagistică;

–  desființarea grupărilor arbustive crescute spontan și celor fără valoare decorativă;

– crearea unor pete de culoare din mixuri de plante florale.

Pentru Scuarul Catedralei se propune:

– păstrarea soluției spațiale și de planificare a teritoriului;

– eliminarea parcării din interiorul sitului;

– demontarea pavilioanelor de comercializare a florilor;

– construcția unui nou pavilion multifuncțional;

– organizarea unei parcări pe trama stradală, destinată pentru slujitorii Catedralei (str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni);

– eliminarea gheretelor amplasate pe teritoriul parcului;

– reabilitarea, reconfigurarea, iluminarea intrărilor și ajustarea lor pentru persoanele cu necesități speciale;

– accentuarea stratului albastru printre abilitarea fântânei arteziene și transformarea havuzelor existente și completarea lor cu unul nou pentru a crea simetrie spațială;

–  suplinirea iluminatului nocturn existent cu elemente clasice asemănătoare;

  • Păstrarea pavajului existent – dale din piatră naturală, acestea se vor înlocui doar pe suprafețele unde există deteriorări sau tasări;
  • Înlocuirea pavajului pe aleile secundare;
  • Organizarea atractivă a zonei active pentru copii;

– lucrări de toaletare, igienizare a arborilor cu potențial și valoare peisagistică;

– desființarea grupărilor arbustive crescute spontan sau fără valoare decorativă;

– crearea unei suprafețe de plante erbacee perene și bienale, unor paturi de trandafiri pentru a accentua zona de cult.