OBIECTUL CONCURSULUI

Concursul se desfășoară la inițiativa Primăriei Municipiului Chișinău.

Obiectul concursului este „Concurs pentru cel mai bun concept de reamenajare a teritoriului Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt și a Scuarului Catedralei din municipiul Chișinău”. Conceptul trebuie să includă soluții de landșaft, de infrastructură, de planificări urbane, arhitecturale și spațiale în conformitatea caietului de sarcini al respectivului concurs.

Despre concurs

TIPUL CONCURSULUI

Internațional

La concurs pot participa birouri de arhitectură și arhitectură peisajeră din întreaga lume.

ETAPELE CONCURSULUI

  • 1 etapă – conceptul (concurs de idei)
  • 2 etapă – proiect structurat în conformitatea specificațiilor tehnice

 

ECHIPELE INTERDISCIPLINARE

Se acceptă participarea echipelor interdisciplinare în a căror componență se regăsesc specialiști din domeniile arhitecturii peisajere, programării socioculturale a parcurilor și a spațiilor publice, dezvoltării durabile și ecologiei, proiectării arhitecturale și urbanism, construcțiilor și sistemelor inginerești, transportului, economiei.

PROGRAMUL CONCURSULUI

TUR I

Întrunirea consiliului de experți
Completarea caietului de sarcini.

15 iulie

Recepționarea cererilor de concurs.

9 august

Finalizarea recepționării cererilor de concurs, analizarea acestora și admiterea la concurs.

11 august

Întâlnirea consiliului de experți cu participanții concursului.

18-31 octombrie

Procesul de votare
juriu + publicul larg.

5 octombrie

Transmiterea lucrărilor de
concurs în format electronic.

12 august

Start Concurs.

31 octombrie

Stop voting
orele 23:59.

1 noiembrie

Alegerea a 3 lucrări finaliste.

12 noiembrie

Prezentarea lucrărilor tipărite conform cerințelor indicate în caietul de sarcini.

13-16 noiembrie

Expoziția lucrărilor participante la concurs.

Întrunirea consiliului de experți
Completarea caietului de sarcini.

15 iulie

Recepționarea cererilor de concurs.

9 august

Finalizarea recepționării cererilor de concurs, analizarea acestora și admiterea la concurs.

11 august

Întâlnirea consiliului de experți cu participanții concursului

12 august

Start Concurs.

5 octombrie

Transmiterea lucrărilor de
concurs în format electronic.

18-31 octombrie

Procesul de votare
juriu + publicul larg.

31 octombrie

Stop voting
orele 23:59.

1 noiembrie

Alegerea a 3 lucrări finaliste.

12 noiembrie

Prezentarea lucrărilor tipărite conform cerințelor indicate în caietul de sarcini.

13-16 noiembrie

Expoziția lucrărilor participante la concurs.

Date Generale

APRECIEREA LUCRĂRILOR ESTE REALIZATĂ DE JURIU

Juriul apreciază ideile de concurs, formează grila de evaluare și stabilește finaliștii.

Dreptul „unui singur vot” aparține publicului. Pe site-ul oficial al concursului vor putea vota toți doritorii. Ideea care va acumula cele mai multe voturi va fi evaluată ca fiind apreciată de un membru al juriului.

CONSILIUL DE EXPERȚI

Consiliul de experți acordă sprijin la formarea Caietului de sarcini, evaluează cererile de concurs din punct de vedere al corespunderii acestora cu cerințele concursului.

PREMIILE
  • Locul I: Realizarea proiectului
  • Locul II: 6000 euro
  • Locul III: 4000 euro

*Toate sumele sunt indicate fără taxe incluse.

REALIZAREA IDEII – Învingătorul concursului va fi implicat în realizarea propriu-zisă a proiectului.

Învingătorul concursului pregătește specificațiile tehnice în baza conceptului prezentat. Beneficiarul va încheia un contract cu învingătorul concursului. Reprezentantul, numit de administrația orașului Chișinău, va negocia cu învingătorul concursului în legătură cu realizarea ulterioară a proiectului, cu pregătirea documentației de proiectare, precum și cu supervizarea desfășurării lucrărilor. Proiectul va fi realizat în conformitate cu conceptul desemnat câștigător.

DREPTUL LA CONCEPT

Participanții la concurs dețin drepturile de autor asupra proiectelor lor, însă nu au dreptul de publicare de sine stătătoare a conceptelor până la finalizarea concursului și anunțarea învingătorului. Organizatorul concursului își păstrează dreptul de publicare a conceptelor.

ANONIMATUL – Proiectele se prezintă juriului și votării publice în format anonim.

Proiectele se prezintă juriului și sunt evaluate în anonimat. De asemenea, pe site-ul oficial vor fi publicate toate proiectele în anonimat pentru votare publică. Conceptele nu trebuie să conțină indicii referitoare la autorii acestora. Participanții la concurs nu au dreptul să declare sau să-și expună de sine stătător lucrările participante la concurs, până la finalizarea concursului și anunțarea învingătorului. Conceptele ce nu vor respecta cerința anonimatului vor fi excluse din concurs.

LIMBA DE PARTICIPARERomână și rusă

Toată documentația de concurs este prezentată în limbile română și rusă.

Caiet de sarcini

ORGANIZATORI

Primăria Municipiului Chișinău

Casa Editorială „Design. Arhitectură. Stil.”

LUCRĂRILE DE CONCURENȚĂ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Consiliul de experți

 Rita Garconița
Arhitect

Mihail Orlov
Arhitect la Atelierului de Creaţie Arhitecturală CUB. Custode al istoriei arhitecturale, publicist, autorul unui șir de articole și cercetări despre orașul Chișinău.

Denis Nedeoglo
Arhitect-șef SC „EOS-STUDIO” SRL. Membru al Consiliului de Urbanism sub egida Arhitectului-șef al municipiului Chișinău.

Serghei Afanasenco
Președinte al Asociației persoanelor cu dizabilități „Invasport”. Vicepreședintele Comitetului Paralimpic din Republica Moldova.

Vadim Cheibaş
Protoiereu. Secretar al Mitropoliei Moldovei. Doctor în Teologie Ortodoxă.

Juriu

Anatol Pânzaru
Arhitect. Lector universitar la Facultatea Urbanism și Arhitectură, UTM. Director, Arhitect-șef de proiect la „Arhipan Con” SRL.

Evghenii Smolin
arhitect-șef, specialist în restaurarea și reconstrucția monumentelor arhitectural-istorice. Pentru merite deosebite în restaurarea monumentelor istorice și arhitecturale a fost decorat cu „Ordinul Muncii”.

Gheorghe Bulat
Arhitect-șef la SC ARHSTUDIOCUB. Pe parcursul carierei sale a proiectat numeroase lăcașe de cult (biserici din Chișinău), clădiri rezidențiale, arhitectură socială și lucrări de restaurare. În anul 2002 a primit Premiul Național de Arhitectură.

Tamara Nesterov
Arhitect, doctor și cercetător principal în istoria artei la Institutul Patrimoniului Cultural, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Svetlana Dogotaru
Arhitect-şef al Chişinăului

Vitalie Iaţiuc
Director și arhitect-şef al Atelierului de Creaţie Arhitecturală CUB.

Votul Publicului